2015 Hyperflute
2012 Nadia Francavilla solo works + Aldroft/Leblanc
2014 Malcolm Goldstein
2010 Halifax
2010 Reflux
2011 Fredericton
2008 Vancouver
2009 Montreal
2009 Toronto
2010 Sappyfest/OK Quoi!?
2011 Saint John
2008 Sackville
2007 Fredericton
2008 Edmonton
Oct 2005 Calgary
July 2005 Sackville
Oct 2005 Montreal
1999 Fredericton
2004 Winnipeg
2006 Sackville
June 2001 Fredericton
2006 Sackville
2003 New York
2000 Fredericton
2006 Newfoundland
2007 Sackville
2007 Fredericton
2008 10 Years - 10 hour show
2001 Fredericton
2004 Kitchener
March 1998 Miramichi
July 1997 Fredericton
prev / next